Internetski preglednici i povredljivost

17 lipnja, 2024

Najsigurniji internet preglednik 2024

Najsigurniji preglednik nikada nije bio toliko važan kao sada, 2024.Više

Oracle je odlučio zamijeniti Ask s Yahoo!-om u Java ažuriranjima

Mnogo godina, Oracle je bio optuživan za punjenje ozbiljnih Java ažuriranja s Ask alatnom trakom.Više