Internetski preglednici i povredljivost

December 4, 2020

Najsigurniji internet preglednik 2020

Najsigurniji preglednik nikada nije bio toliko važan kao sada, 2020.Više

Oracle je odlučio zamijeniti Ask s Yahoo!-om u Java ažuriranjima

Mnogo godina, Oracle je bio optuživan za punjenje ozbiljnih Java ažuriranja s Ask alatnom trakom.Više