Budi objavljen na Virusi.hr

Ažurirano

Imaš nešto za podijeliti sa online zajednicom? Objavi svoj članak na Virusi.hr!

Submit an article

Virusi.hr je respektabilna, tehnološka stranica sa vijestima koja se primarno bavi temama internetske sigurnosti, privatnosti kao i najnovijim trendovima štetnih softvera i tendencijama. Naš osnovni cilj je držati web zajednicu u toku s mnogim izazovima koje virtualni svijet nudi na dnevnoj bazi. Rado podržavamo sve sadržaje koje se bave tim temama. 

Važno je naglasiti da Virusi.hr ne uzima u obzir nikakve društvene web stranice, tako da će svaki korisničko generiran sadržaj koji zaprimimo, biti pregledan od strane našeg uredništva. Naši zaposlenici imaju pravo promijeniti, formatirati, editirati, dopuniti ili sažeti sadržaj sukladno internetskim pravilima i regulacijama.

Naši zahtjevi za vaš članak

Requirements for the article

Ima nekoliko smjernica kojih se kandidati moraju pridržavati u skladu sa sadržajem prijave, kvalitetom teksta, strukture članka i slika.

1. Izaberite svoju temu

Odgovornost je na kandidatu da provjerava autentičnost svojih izvora. Izbjegavajte lažne vijesti jer će takve prijave biti odbijene. Isto tako, prije slanja svoje prijave, dobro provjerite da članak koji pokriva istu temu već nije objavljen na našoj stranici.

Prijava može razviti sadržanu temu samo ako se nadopunjuje sa nekom novom i važnom informacijom. Traženje sličnih riječi kroz sustav stranice će pokazati informacije koje već imamo na našoj stranici.

VAŽNO: prihvaćamo samo originalan sadržaj:

  • Odbit ćemo plagijarizirane članke ili tekstove koje idu u krivom smjeru.
  • Ako citirate druge radove, molimo vas da navedete reference autora i naslova koje ste citirali (najbroji bar 5).
  • Isti članak ne bi smio biti predan ili prikazan u drugim časopisima.
  • Dozvoljavamo samo follow poveznice u visoko kvalitetnim člancima. Plagijariziran sadržaj će biti blokiran na neodređeno.

2. Priprema teksta

Članak treba sadžavati minimalno 500 riječi. Molimo vas da formulirate tečan tekst prilagođen čitateljima, u skladu sa gramatičkim, sintaksičnim i semantičkim pravilima jezika. Koristite formalni registar i ostanite dosljedni tokom cijelog teksta. 

Minor mistakes are passable, but we kindly suggest using language-proofing tools to improve the quality and readability of your entry as much as possible.

3. Strukturiranje članka

Drži se osnovne strukture članka:

  • uvod,
  • razrada teme,
  • zaključak.

Drugim rječima, neka vam tekst bude koherentan i kohezivan. Paragrafiranje će vam olakšati da sažmete svoje ideje i zapažanja kao i da skratite trajanje procjene ulaska u naš krug.

4. Dodavanje slika

Ilustrirajuće prijave sa slikama su dobrodošle. Slike bi trebale biti originalne i skalirane na omjer slike 16:9. Slike koje su autorski zaštićene neće bit prihvaćene.

N.B.: Također primamo infografiku, u sluačaju da želite prenijeti svoja zapažanja na više vizualni način.

Opća pravila i kako priložiti članak

Svi doprinosi moraju biti poslani na articles@esolutions.lt. Ovisno o aktivnosti korisnika, obično nam treba oko 10 radnih dana za pregled članaka.  Ako je prijava izabrana za izdavanje, poslat ćemo potvrdan email na adresu s koje je poslano. Ako vam se nismo javili dva tjedna nakon krajnjeg roka, slobodno objavite svoj rad u drugom časopisu.

VAŽNO: Imamo strogu politiku follow/nofollow poveznice. Ako želite da vam omogućimo follow poveznicu, morate biti aktivan pisac i objaviti BAR 2 članka mjesečno. Nakon mjesec dana neaktivnosti, follow poveznice će se automatski promijenit u nofollow poveznice.Trebamo naglasiti da ćemo i primjeniti ovu proceduru ručno ako nađemo povratan plagijarizam u vašim danim resursima.

Isto tako, očekujemo od vas da budete aktivan član Virusi.hr zajednice, npr.: priložite svoj korisnički profil  pružajući sliku sebe, svog pravog imena i kratke biografije. Uzimamo za ozbiljno internet sigurnost, pa se želimo uvjeriti da i naši suradnici isto.