Pojavila mi se obavijest o uozorenju od policije da je web preglednik blokira radi kršenja više zakona za koje su navedene zatvorske i novčane kazne. Piše i da ako u roku od 48 sati ne podmirim kaznu da će biti podnešen krivični postupak protiv mene.Što da radim???